+32 89 73 01 73

Politique de confidentialité

www.hdfraussen.com

Harley-Davidson Fraussen streeft ernaar om producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren en verzamelt en verwerkt hiervoor informatie en persoonsgegevens van klanten en commerciële relaties. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van onze klanten en commerciële relaties zijn voor ons belangrijk. Uit respect, en als belangrijk onderdeel van het beheer en de betrouwbaarheid van onze diensten.

Harley-Davidson Fraussen wil deze informatie en gegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, en overige nationale of Europese regels die deze regelgeving implementeren of vervolledigen. In deze privacy-policy leggen we uit welke informatie en persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De termen in deze privacy-policy betekenen hetzelfde als beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie zijn wij

FRAUSSEN BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0414.468.726, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Bosdel 49, handelt onder de naam Harley-Davidson Fraussen.

Harley-Davidson Fraussen, concessionaris, is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die zij verzamelt via verschillende touchpoints en contactkanalen, de website, de webshop en via de levering van tweedelijnsondersteuning en de behandeling van technische problemen. Voor de aankoop van onze producten en om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig, waarmee wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf, ... Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die er omwille van hun taken toegang toe moeten hebben. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres: Harley-Davidson Fraussen, Bosdel 49, 3600 Genk, of per e-mail aan info@hdfraussen.com. Financiële diensten worden geleverd via aparte bedrijven.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we

A.        Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

U kan uw informatie direct aan ons verstrekken of we kunnen deze verzamelen wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, normaal gesproken via onze website of onze klantendienst, wanneer u een bestelling plaatst, een aanvraag doet, ons contacteert met een vraag of probleem, deelneemt aan een wedstrijd, promotie, enquête of event of onze winkel bezoekt. Afhankelijk van de producten en diensten die u bij ons afneemt, en de touchpoints en contactkanalen, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …)

Om te weten wie u bent

Om u te contacteren

Factureren of betalen

◦    Naam

    ◦    Voornaam

    ◦    Geslacht

    ◦    Geboortedatum

◦    Telefoonnummer

    ◦    Mobiel nummer

    ◦    Faxnummer

    ◦    E-mailadres

    ◦    Taal

◦    Adres

    ◦    Maatschappelijke zetel

    ◦    Bankrekeningnummer

    ◦    BTW-nummer

 •     ◦    Bijkomende persoonlijke informatie (burgerlijke staat, gezinsleden, verjaardag, (type) rijbewijs, beroep, aanvragen voor informatie/proefrit, hobby’s, favoriete betalingsmethode, favoriet contactkanaal, bedrijfsnaam, financiële informatie voor kredietaanvragen, …).
 • Klantgeschiedenis (klanttevredenheidsscore; ontvangen offertes; aankoopgegevens motor (incl. model, configuratie, datum aankoop, datum registratie, kentekennummer, datum bestelling, datum levering, eigenaar, prijs); garantie-informatie; restwaarde; aankoopdetails van onderdelen, accessoires en lifestyleproducten; gegevens verzameld tijdens bezoek aan de concessie (bv. aanvragen, informatie over consultatie, verantwoordelijke verkoopadviseur, onderhoudsgeschiedenis); campagnegeschiedenis / reacties op campagnes; optionele klantgegevens over eigen motoren van andere fabrikanten; deelname aan evenementen (locatie, firma); klachtengeschiedenis; onderhoudsgeschiedenis.
 • Motorgegevens (type, kleur, uitrusting enz.); gegevens motorstatus (kilometerstand enz.); onderhoudsgegevens (volgende onderhoudsbeurt, slijtage enz.).
 • Cookiegegevens (afhankelijk van goedkeuring van cookie-policies).
 • Gegevens van sociale media: gebruik van sociale media van Harley-Davidson Fraussen (bv. bezoeken aan en posts op forums).

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening, of is geïnteresseerd in onze producten en diensten.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde diensten of functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. De diensten van Harley-Davidson Fraussen vereisen dat de klant gebeurlijk aan Harley-Davidson Fraussen persoonsgegevens moet verstrekken met betrekking tot de bestemmelingen van producten om het beheer en de levering van goederen en transport mogelijk te maken: voornaam, achternaam, e- mailadressen, telefoonnummer(s), leveringsadres(sen), gewenste leverdatum of afspraak.

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gekregen.

B.        Cookies en trackingtechnologiën

Wij gebruiken cookies op onze website zodat we advertenties op maat kunnen maken, trends kunnen analyseren, de site kunnen beheren, bewegingen van gebruikers kunnen bijhouden en brede demografische en geografische informatie kunnen verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door de websites die je bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, alsook om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site. Je kan cookies accepteren of weigeren door het aanpassen van je browserinstellingen. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet van alle functies van de website gebruik maken. Voor meer informatie over cookies, inclusief welke cookies er worden geplaatst en hoe u ze kunt beheren en verwijderen: www.allaboutcookies.org (opsomming van alle cookies geven met naam, doel en bewaartermijn). Wij verwijzen u ook naar de cookieverklaring op onze website.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de opslag van cookies op uw apparaten en de toegang tot deze cookies of technologie.

C.        Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

Harley-Davidson Fraussen verwerkt publieke gegevens. Publieke gegevens kunnen zowel betrekking hebben op gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of op gegevens die de klant zelf publiek heeft gemaakt (bv. online), als op gegevens die publiek zijn, bv. omdat ze algemeen bekend zijn of omdat ze in de pers verschenen zijn. Publieke gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie die beschikbaar is op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en databases als Graydon.

D.     Help ons

Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.

E.    Kinderen

Wij verzamelen geen enkele persoonlijke informatie over kinderen onder de zestien (16) jaar zonder toestemming van de ouders, tenzij wettelijk toegestaan. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

3. Verantwoordelijkheid van de klant

De klant is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor de klant de doeleinden en de middelen van de verwerking bepaalt, waaronder de verzameling, het invoeren van de gegevens, de opslag, de bijwerking en de doorzending van de persoonsgegevens naar Harley-Davidson Fraussen. De klant garandeert Harley-Davidson Fraussen dat (i) de persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de betrokkenen met respect voor de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, en rechtmatig aan Harley-Davidson Fraussen zijn verstrekt; (ii) hij persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn en die ter zake dienend zijn voor de uitvoering van de levering en diensten van Harley-Davidson Fraussen; (iii) hij de betrokkenen alle noodzakelijke en relevante informatie heeft verstrekt met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens zoals vereist krachtens de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming; en (iv) de verwerking geen rechten van derden schendt.

4. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang de situatie heeft Harley-Davidson Fraussen informatie van u nodig voor de verwerking en tracking van bestellingen, en uitreiking van goederen en transport. Harley-Davidson Fraussen verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:

 • Klantenbeheer
 • Informatie over onze activiteiten of andere onderwerpen die u kunnen aanbelangen
 • Het verstrekken van informatie en offertes die u heeft gevraagd
 • Voor de beoordeling van financiering die u heeft gevraagd
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • De afhandeling van betalingen
 • De uitvoering van de bestellingen en diensten, en verdere overeenkomsten
 • Om u te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om misbruik van onze diensten te voorkomen
 • Om vragen of klachten te beantwoorden
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen
 • Om wedstrijden, prijstrekkingen, promoties en evenementen te beheren en uit te voeren
 • Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, net als onze Harley-Davidson-producten en -diensten
 • Om meer te weten te komen over uw product- en dienstenvoorkeuren en om uw ervaring, onze producten evenals Harley-Davidson-producten en -diensten te personaliseren en te verbeteren op basis van uw persoonlijk profiel
 • Om te adverteren en om u te voorzien van nieuws en informatie over onze producten evenals Harley-Davidson-producten, diensten, lidmaatschapsprogramma’s, wedstrijden, prijstrekkingen en promoties, alleen als u daar toestemming voor gegeven hebt
 • Wanneer het legitiem belang van Harley-Davidson Fraussen dit vereist

Wanneer iemand bij ons een testrit maakt, vragen wij om veiligheidsredenen steeds naam, voornaam, adres, telefoonnummer, ID-kaartnummer en rijbewijsnummer, en nemen wij een kopie van de ID-kaart en het rijbewijs voor veiligheidsredenen.

Wij slaan ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

De adressen en contactgegevens van de bestemmelingen van producten of diensten kunnen door Harley-Davidson Fraussen opnieuw worden gebruikt om toekomstige leveringen en diensten vlotter te laten verlopen. De e-mailadressen en telefoonnummers van de bestemmeling van goederen of transport die Harley-Davidson Fraussen van de klant ontvangt, mogen door Harley-Davidson Fraussen worden gebruikt om hem op de hoogte te houden van de operationele status van de bestellingen en diensten.

Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen ook gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat laatste geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u te informeren over de wijzigingen aan ons reglement betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en uw toestemming te vragen.

5. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om producten of diensten bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die onder punt 4 zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verhuren of verkopen aan derden. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze raadplegen.

We stellen uw persoonlijke gegevens, voor zoveel als nodig, ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij de levering van onze producten en het uitvoeren van onze diensten. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt. We kunnen uw informatie voor elk van de bovengenoemde doeleinden delen met:

 • Harley-Davidson dealers, Harley-Davidson, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, en haar zakenpartners die producten en diensten van het merk Harley-Davidson leveren
 • andere geautoriseerde Harley-Davidson-dealers
 • onze IT-providers en e-mailservices
 • onze zakenpartners, zoals marketingagentschappen of andere partijen als u zich aanmeldt voor hun diensten

Sommige van de derde partijen waarmee we uw informatie delen, bevinden zich buiten de Europese Unie in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in ons land. We hebben echter contractueel voorzorgsmaatregelen getroffen om deze overgedragen informatie te beschermen.

Sommige derde partijen, met wie Harley-Davidson Fraussen samenwerkt, kunnen uw persoonsgegevens voor de uitoefening van hun opdracht ook inkijken, inzonderheid accountants, consultants en advocaten in het kader van fiscale en/of juridische ondersteuning, en ICT-dienstverleners.

Harley-Davidson Fraussen kan verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven op gerechtelijke bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

6. Links naar externe partijen. 

De website van Harley-Davidson Fraussen kan links naar websites van derde partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van wat voor soort informatie dan ook wordt verzameld door die sites. Wij raden aan om het privacy beleid van deze websites te lezen om te begrijpen hoe zij uw informatie verzamelen en gebruiken.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard

Harley-Davidson Fraussen houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk voor of naar aanleiding een claim). Uw persoonsgegevens worden dus bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 4 te verwezenlijken, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die hun bewaring gedurende een langere periode verplichten of noodzaken.

8. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen

A.        Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos uw gegevens te raadplegen, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben. Harley-Davidson Fraussen verbindt zich ertoe om binnen de maand gevolg te geven aan uw verzoek. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek per post richten aan Harley-Davidson Fraussen, Bosdel 49, 3600 Genk, of per e-mail aan info@hdfraussen.com.

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. Harley-Davidson Fraussen zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.

       Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

B.        U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

C. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, in het bijzonder voor promotionele of marketingboodschappen. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

D. De uitoefening van deze rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Bovendien kan u te allen tijde klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat wij uw rechten niet naleven:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Tel.: +32 22744800

Fax: +32 22744835

9.         Marketing

Wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt, krijgt u indien u daarvoor toestemming geeft de gelegenheid om verscheidene newsletters en andere promotionele mededelingen van ons en/of Harley-Davidson-dealers, Harley-Davidson, Inc. en zijn dochterondernemingen en gelieerde entiteiten te ontvangen. Deze communicatie kan, bijvoorbeeld, informatie bevatten over de nieuwste producten en diensten van Harley-Davidson, inclusief speciale aanbiedingen waarin u mogelijk zou geïnteresseerd zijn.

U kan zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven op of verzoeken om te worden verwijderd uit onze actieve lijst van marketingontvangers of je marketingcommunicatievoorkeuren wijzigen op elk moment door op de uitschrijflink te klikken en/of de instructies te volgen in de marketingboodschappen die u ontvangt, of door contact met ons op te nemen:

Harley-Davidson Fraussen
Bosdel 49
3600 Genk
Tel. +32 89730173

10. Bescherming van uw gegevens?

Bij Harley-Davidson Fraussen gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Harley-Davidson Fraussen doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de gegevens die worden verzameld en verwerkt te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatige gebruik of wijzigingen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren. Binnen de organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

11.       Vragen?

Als u vragen heeft over de verwerking en het gebruik van uw gegevens, kunt u ons contacteren door een e-mail te sturen naar info@hdfraussen.com. Deze privacy-policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Als u vragen heeft over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u terecht op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.